Legezko abisua

www.mikelgarikoitz.com, Mikel Garikoitz Errezola Ugarte, Posta kodea 262, 20280 Hondarribia, Gipuzkoa, NAN 15.246.559-C enpresarena da, aurrerantzean Mikel Garikoitz.

Jabetza intelektuala eta industriala

www.mikelgarikoitz.com web orriak jasotzen dituen edukiak jabetza intelektualari buruz indarrean dagoen legeriak babestuta daude. Berariaz debekatzen da web orriko edukien kopia, aldaketa, erreprodukzioa, deskargatzea, transmisioa, banatzea edo eraldatzea, dagozkien eskubideen titularrak aurretik baimendu gabe, legez onartuta daudenean izan ezik.
Haietara sartzeak ez du esan nahi erabiltzaileek jabetza-eskubiderik izango dutenik bertan agertzen diren edukien gainean. Jabetza intelektuala, gainera, web orria programatzeko erabilitako grafiko, logotipo, diseinu, irudi eta kode-iturrira hedatzen da.

Orriaren funtzionamenduaa

Mikel Garikoitzek, komenigarri iritziz gero, zuzenketak, hobekuntzak edo aldaketak egin ahal izango ditu orrian jasotako informazioan, baina horrek ez du eskubiderik emango inolako erreklamazio edo kalte-ordainetarako eta ez du inongo erantzukizunik aitortzea ere ekarriko.
Mikel Garikoitz ez da erantzule egingo orriaren funtzionamenduak edukiko duen erabilgarritasun eta jarraitutasun teknikotik etor litezkeen edozein eratako kalte eta galerena.

Zerbitzuaren erabilera eta erantzukizunak

www.mikelgarikoitz.com, web orriak ez du bermatzen enpresaren informazioa etenik gabe erabilgarri egongo dela, eta salbuetsita geratzen da nahitaezko kausengatik edo datuak transferitzeko sare telematikoetan akatsak izateagatik informazioa erabilgarri ez egotearen ondorioz gerta litezkeen kalte eta galeren edonolako erantzukizunetik, bere borondatez kanpo dauden arrazoiak direlako.
Mikel Garikoitz ez da erantzule egiten bere titulartasunekoak ez diren eta, beraz, enpresak kontrolatu ezin dituen beste web orri batzuetako loturetako edukiena.

Klausulen deuseztasuna eta eraginkortasunik eza

Baldintza Orokor hauetan sartutako edozein klausula deusez edo eraginkortasunik gabekotzat joko balitz, guztiz edo partzialki, aipatu deuseztasun edo eraginkortasunik ezak soilik eragingo dio deuseza edo eraginkortasunik gabekoa den xedapen horri edo zatietako bati, eta gainerakoan, Baldintza Orokorrek bere horretan jarraituko dute, eta jarri gabetzat hartuko da xedapen hori edo eraginda geratu den xedapen-zatia.